OBDOBÍ AZUČI–MOMOJAMA (1568 - 1603)

Katana

 

Období Azuči–Momojama začíná vpochodováním Ody Nobunagy do Kjóta. Období je nazváno podle míst, kde si Nobunaga a Hidejoši (druhý z trojice sjednotitelů země) založili svá sídla.

Nobunaga brzy vytlačil šóguna, izoloval a roztříštil rivalská knížata, zkonfiskoval zbraně obyvatelstvu, dal provést katastrální soupis půdy. Dalším prostředkem k upevnění moci bylo přemisťování knížat do jiných provincií. Nenáviděl buddhistické mnišstvo, které se se svými soukromými armádami vydatně účastnilo válek na straně protivníka. To částečně vysvětluje jeho kladný vztah ke křesťanským misionářům, kteří v Japonsku začali působit v polovině 16. století, brzy poté, kdy portugalští obchodníci roku 1543 Japonsko náhodně objevili. V roce 1582 byl Nobunaga jedním ze svých generálů zavražděn.

dobuku

Jeho nástupce, Tojotomi Hidejoši, posunul Nobunagovo sjednocování dále na západ. Odmítl zdiskreditovaný titul šóguna a vládl jako regent kampaku. Roku 1587 vydal edikt, jímž se křesťanství prohlašuje za zhoubné a misionářům přikazuje do dvaceti dnů opustit zemi. Toto nařízení ale nebylo nijak přísně prosazováno, patrně z obavy, aby nebyl ohrožen obchod s Portugalci.

V roce 1591 zlikvidoval Hidejoši poslední odpůrce ne severu Honšú, a tím dokončil sjednocení země. Obnovil pevný režim, založený na přísné feudální disciplíně. Nechal provést soupis půdy, jehož smyslem bylo, aby se skutečný obdělávatel stal jejím stálým držitelem a byl také odpovědný za placení dávek z jejího výnosu.

Ke konci svého života ustavil Hidejoši regentskou radu pěti starších, kterou tvořila nejmocnější knížata a zavázal je přísahou, že budou oddáni jeho synu Hidejorimu, budou dodržovat Hidejošiho zákony a nebudou sobecky sledovat své vlastní cíle. Zemřel roku 1598.

Po smrti jednoho z regentů, který byl ochráncem Hidejoriho, porušil okamžitě Ijeasu Tokugawa, jeden z pěti regentů, Hidejošiho přání a prostřednictvím několika sňatků svých potomků utvořil koalici se čtyřmi mocnými vojenskými rody. To vyvolalo odpor příznivců rodu Tojotomi. Roku 1600 došlo k bitvě u Sekigahary, kterou Ijeasu Tokugawa vyhrál. Ihned začal trestat své protivníky, zabavil jim léna a zároveň odměňoval ty, kteří mu pomohli. Aby legalizoval svou moc, obnovil vojenskou vládu bakufu a dal se v roce 1603 jmenovat šógunem.

Podle knihy: "Winkelhöferová, V., Boháčková, L.: Vějíř a meč, Panorama, 1987"

Ue – nahoru
nahoru