CÍSAŘSKÁ RODINA

Katana

 

Titul Tennó (vládce nebes) přijali japonští vládci poprvé v 6. nebo 7. století. Výraz Tennó neoznačuje žádného jiného císaře, než japonského.

Japonská císařská instituce je vůbec nejstarší vládnoucí monarchií na světě. Existovala již na úsvitu japonských dějin zhruba v 5. stol. n. l. a po mužské linii pokračuje dodnes, i když z historie známe několik císařoven.

V japonské ústavě (sepsané Američany roku 1947, po porážce Japonska ve druhé sv. válce) stojí, že císař je "symbolem státu a jednoty lidu" a jeho pozice se odvozuje od "vůle lidu, kterému přísluší svrchovaná moc". Nemá tedy žádnou faktickou moc.

Císař Akihito

JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ AKIHITO

Nastoupil na trůn po úmrtí císaře Hirohita (posmrtně zvaného císař Šówa) 7. ledna 1989 jako 125 císař Japonska. Narodil se v Tokiu 23. prosince 1933 jako první syn císaře Šówy a císařovny Nagako. Měl pět sester a mladšího bratra.

Základní a střední vzdělání získal v Gakušúin, tehdejší škole Ministerstva císařského dvora. V roce 1952 nastoupil na Fakultu politických věd a ekonomie univerzity Gakušúin. V témže roce se konal obřad při příležitosti dosažení jeho plnoletosti a slavnostního udělení titulu korunní princ. Svá studia skončil jako vynikající student v roce 1956. Kromě formálního vzdělání se císaři Akihitovi dostalo zvláštního školení v nejrůznějších oblastech vědy, jako například japonské dějiny a ústavní právo. Po mnoho let provádí císař Akihito studium malých rybek gobi. Jako člen Japonské ichtyologické společnosti publikoval na toto téma již 26 přednášek a právě za tuto práci mu bylo v roce 1980 nabídnuto členství v londýnské Linnéově společnosti.

10. dubna 1959 se korunní princ Akihito oženil se slečnou Mičiko Šoda. Pro Japonce byla tato tradiční svatba jedním z nejšťastnějších okamžiků v dějinách poválečného Japonska.

Za silné podpory prince Akihita byly roku 1965 zahájeny Národní sportovní hry pro tělesně postižené, dále bylo založeno udělování výroční ceny za vynikající práci v oblasti péče o handicapované děti. Živě se zajímá o přírodu a její ochranu. Podporuje programy ochrany přírody a aktivně se zajímá o projekty zabývající se ochranou živočišných druhů žijících na pozemcích císařského paláce.


Císařovna Mičiko

JEJÍ VELIČENSTVO CÍSAŘOVNA MIČIKO

Narodila se v Tokiu 20. října 1934 v rodině bývalého prezidenta mlynářské společnosti Hidesaburóa Šody. Císařovnou byla korunována 12. listopadu 1990.

Císařovna navštěvovala základní školu Futaba a církevní střední a vysokou školu. V roce 1953 nastoupila na církevní univerzitu Sacred Heart, kde studovala anglickou literaturu a cizí jazyky. Velmi se zajímá o umění, zvláště pak japonskou klasickou literaturu, věnuje se také dětské literatuře. V roce 1991 napsala Hadžimete no jamanobori, půvabnou obrázkovou knížku (vyšla česky roku 1999 pod názvem Poprvé v horách).

Císařovna a císař mají tři děti. Císařovna i přes to, že má mnoho oficiálních povinností, vychovávala své děti sama s láskyplnou péčí. Se svou rodinou se snaží trávit co nejvíc času.


Korunní princ Naruhito

KORUNNÍ PRINC NARUHITO

Narodil se 23. února 1960 v Tokiu. Od roku 1980 (dovršení plnoletosti) získal titul korunní princ.

V roce 1982 ukončil studium historie na filozofické fakultě univerzity Gakušúin a v červnu 1983 vstoupil na Mertonovu kolej Oxfordské univerzity, kde studoval hospodářské dějiny.

V roce 1985 byl na soukromé návštěvě v Československu. Zajímá se o českou vážnou hudbu (Smetana, Dvořák, Kubelík, Janáček, Eben, Novák…) Sám dobře hraje na violu a housle. V roce 1988 dostal na univerzitě Gakušúin titul Master of Arts. V roce 1991 získal v Oxfordu titul Doktor občanského práva.

Roku 1993 se oženil s korunní princeznou Masako.


Korunní princezna Masako

KORUNNÍ PRINCEZNA MASAKO

Narodila se 9. prosince 1963 v Tokiu, jako dcera pana Hisašiho Owady, diplomata a náměstka ministra zahraničních věcí Japonska.

Mateřskou školu navštěvovala v Moskvě, základní pak v New Yorku. Základní vzdělání dokončila na Denenčófu Futaba v Japonsku, kde absolvovala i nižší a vyšší střední školu. Po návratu do Spojených států vstoupila na Belmontovu vysokou školu a po jejím ukončení byla roku 1981 zapsána na Harvard. Poté studovala na právnické fakultě Tokijské univerzity.

Korunní princezna má velmi ráda hudbu, horské túry, lyžování a tenis. Hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky.

Korunní princ a princezna mají zatím jedinou dceru, princeznu Aiko (1. 12. 2001)


Princ Akišino

PRINC AKIŠINO

Narodil se 30. listopadu 1965. V březnu roku 1988 dokončil studia na právnické fakultě univerzity Gakušúin. Vždy se hluboce zajímal o přírodu. Postgraduálně studoval v Oxfordu zoologii a roku 1996 získal na Graduate University for Advanced Studies doktorát.Princezna Akišino

PRINCEZNA AKIŠINO

Dříve Kiko Kawašima, narodila se 11. září 1966 v Šizuoce. Vystudovala psychologii na univerzitě Gakušúin. Velice se zajímá o etnickou hudbu, tance a hudební nástroje.

Princ a princezna Akišino spolu mají dvě dcery, princeznu Mako (23. 10. 1991) a princeznu Kako (29. 12. 1994)

Princezna Sajako

JEJÍ VÝSOST PRINCEZNA SAJAKO

Narodila se 18. dubna 1969 v Tokiu. Vystudovala japonskou literaturu na filozofické fakultě univerzity Gakušúin.

Zajímá se o ornitologii, vychovává vodící psy pro nevidomé, hraje na flétnu, zajímá se o tradiční japonský tanec.

Ue – nahoru
nahoru