OBDOBÍ KAMAKURA (1185 - 1333)

Katana

 

Zrcadlo z období Kamakura.

Vítězství Minamotů nad Tairy na konci 12. století znamenalo začátek nového režimu. Nesesadilo císařský dvůr, ale ani nevrátilo moc do jeho rukoua. Joritomo Minamoto získal titul šóguna, vojenského zmocněnce císaře a v Kamakuře založil svůj šógunát, neboli bakufu. Časem nabýval šógunát stále větší právní a soudní moci v nárocích na držbu půdy, platbu daní a ve veřejných záležitostech, týkajících se celé společnosti. To však neznamenalo popření moci císařského dvora, kterému byly i nadále ponechány některé tradiční pravomoci. Dvůr trpěl úpadkem politického a ekonomického vlivu a byl si stále více vědom toho, že jeho moc slábne.

Sošky z období Kamakura.

Dvůr se nesmířil s klesající autoritou a učinil několik pokusů obnovit svou politickou moc. Válka Džókjú v roce 1221 a povstání, vedené císařem vládnoucím z kláštera Gotobou, byly potlačeny rodem Hódžó, který vládl po vymření potomků šógunů z rodu Minamoto na začátku 13. století. Tím si rod Hódžó vydobyl právo posílat císaře do vyhnanství, konfiskovat více půdy, trestat dvořany a členy císařského rodu a určovat následníka trůnu.

Ve dvacátých letech 14. století se vojenští vazalové nespokojení s rodem Hódžó shromáždili kolem císaře Godaiga. S podporou rodu Ašikaga byl Godaigo schopen svrhnout šógunát a v roce 1333 znovuzaložit to, co nazýval přímou císařskou vládou.

Podle knihy: "Winkelhöferová, V., Boháčková, L.: Vějíř a meč, Panorama, 1987"


Ue – nahoru
nahoru