OBDOBÍ MUROMAČI (1333 - 1568)

Katana

 

Zbroj období Muromači Podzim

Obnova císařství, v období Kemmu, trvala pouze tři roky, než si politika Godaiga, silně orientovaná na dvůr, znepřátelila jeho bývalé vojenské zastánce. V roce 1336 byl Godaigo přinucen opustit Kjóto, kde Ašikaga Takaudži převzal titul šóguna, sestavil nový režim, šógunát Muromači, a dosadil rivalského císaře. Po více než tři desetiletí byla země rozdělena přerušovanou civilní válkou mezi zastánci Godaiga a jeho jižním dvorem a severním dvorem, podporovaným rodem Ašikaga.

Šógunát byl vnitřně závislý na svých provinčních vojenských vazalech a ochráncích, neboť rod Ašikaga neměl ani rozsáhlé držby půdy, ani své vlastní vojenské síly. Vražda šóguna Jošinoriho v roce 1441, spáchaná provinčním vojenským ochráncem, odhalila tuto slabost. Vojenští ochránci začali usilovat o rozšíření své regionální moci, zatímco slabí šógunové přešli z aktivního politického vedení k palácové politice a kulturním kratochvílím.

Zbroj období Muromači

Spory kolem titulu šóguna (Jošimasa) vedly k rozpoutání války Ónin v roce 1467, desetiletý konflikt mezi dvěma rivalskými spolky ochránců, který nastolil století provinčních válek.

Na konci 15. a začátku 16. století nebyl představitelem moci oficiální titul nebo opora ze strany slábnoucího šógunátu, ale byli to vazalové, dokonale chráněné pozemky, opevněné hrady, taktické schopnosti a neustálá připravenost k útoku či k obraně.

Když se proces decentralizace dostal do krajního bodu, začalo se politické kyvadlo vracet zpět, směrem ke znovusjednocování země. Oda Nobunaga, nadaný taktik z malého knížectví na středním Honšú, který prohlašoval, že přišel na pomoc šógunátu, dosáhl řady vítězství a v roce 1568 vtáhl do Kjóta. Obsazením Kjóta končí období Muromači.

Podle knihy: "Winkelhöferová, V., Boháčková, L.: Vějíř a meč, Panorama, 1987"


Ue – nahoru
nahoru