OBDOBÍ NARA (710 - 794)

Katana

 

Pohřební urna z období Nara.

Roku 708 rozhodla císařovna Gemmjó přemístit své hlavní město Fudžiwarakjó na nové místo zvané Heidžókjó (na západ od moderního města Nara). Město bylo vystavěno podle čínského Čchang–anu. Osídleno bylo roku 710.

Pohřební urna z období Nara.

Správa a organizace země byly uplatňovány přesně podle tchangské Číny. Celá země byla administrativně rozdělena do provincií, okresů a vesnic. Dvorská šlechta byla vysílána do provincií ve funkci guvernérů, kteří měli dohlížet na místní administrativu, sčítání lidu a roční daně. Členové nejvyšší dvorské šlechty byli obsazováni do funkcí centrální byrokracie, byli vybíráni z nejvlivnějších klanů a odměňováni bohatými příděly ze státní pokladny a veřejných panství. Tato dvorská šlechta si brzy prosadila dědické právo. Na rozdíl od Číny nezavedlo Japonsko systém zkoušek pro výběr do vedoucích byrokratických funkcí. Pro navržení a dosazení do úřadu byly hlavními kritérii spíše narození a osobní doporučení, než osobní vlastnosti a pracovní výkony.

Amida Buddha z období Nara.

Branná povinnost a vysoké daně vytvářely silný tlak na rolnictvo a donutily mnohé k útěku z jejich vesnic. Uvnitř hlavního města usilovala šlechta o vliv na vládu a trůn. Fudžiwarové pomalu odstavovali další uchazeče o moc z řad šlechty, ale ke konci období Nara ještě nedosáhli úplné nadvlády. V dvorní politice se také začal uplatňovat klérus z narských chrámů a začínal využívat sílu, kterou mnozí šlechtici považovali za nebezpečnou pro snadno ovlivnitelné vladaře.

Buddhistické chrámy byly zakládány i v novém hlavním městě a byly jim stejně jako šlechtě přidělovány rozsáhlé veřejné pozemky a udělovány daňové úlevy.

Roku 784 dvůr opět přemístil své hlavní město, tentokrát na sever od Nagaoky a poté, co bylo toto místo označeno za neblahé, na místo zvané Heian. Důvodem byla patrně snaha vzdálit se vlivu narských chrámů na život u dvora. Chrámům bylo přestěhování zakázáno, stejně jako zakládání poboček.

Podle knihy: "Winkelhöferová, V., Boháčková, L.: Vějíř a meč, Panorama, 1987"


Ue – nahoru
nahoru