OBDOBÍ TAIKA (645 - 710)

Katana

 

Roku 645 porazil císařský princ Naka no Óe a hlava jednoho z mocných klanů Nakatomi no Kamatari rod Soga, čímž ukončili jeho vliv a bylo opět vykročeno cestou reforem.

Princ Naka se později stal císařem Tendži. Kamatarimu bylo přiděleno nové jméno Fudžiwara, a tak se stal předkem jednoho z nejvlivnějších rodů v japonských dějinách. Období bylo přejmenováno na Taika, neboli "Velká změna". V roce 646 byly vydány výnosy, určující směr reforem.

Vyhlašované cíle zahrnovaly obnovení moci pro vládce, zbavení se zhoubných vlivů dominantního postavení klanů na dvoře a vytvoření systému centralizované a účinné vlády podle původních návrhů prince Šótoku. Výnosy reforem Taika předznamenávaly dalekosáhlé politické a sociální změny. Bylo zrušeno soukromé držení půdy. Všechna půda patřila pod správu císaře, který ji každé nové generaci znovupřiděloval. Bylo nutné zavést daňový systém, aby byl zajištěn příjem pro nové hlavní město, centrální byrokracii, nové cesty, poštovní stanice a vojenské základny. Rolníci, kteří obdělávali půdu platili daně v naturáliích, robotě nebo vojenské službě. Systém daní vyžadoval pravidelné sčítání lidu.

"Velká změna" byla příliš náročná a dalekosáhlá, než aby mohla být uskutečněna ze dne na den, nicméně reformní výnosy značily směr a přeměna Japonska podle čínského vzoru nepřetržitě pokračovala.

Podle knihy: "Winkelhöferová, V., Boháčková, L.: Vějíř a meč, Panorama, 1987"


Ue – nahoru
nahoru