ČÍNSKO-JAPONSKÁ VÁLKA (1894 - 1895)

Katana

 

Čínsko–japonská válka vypukla v Koreji. Jejím katalyzátorem byla tonghakská revolta v roce 1894. Hnutí Tonghak (východní učení) začalo jako náboženská směsice myšlenek Číňanů, buddhistů a Korejců. Korejským dvorem postaveno mimo zákon, začalo se toto hnutí pokoušet o prosazení nacionalistických nálad, protestujících proti korupci a chudobě korejské společnosti a přítomnosti cizích mocností (Číny a Japonska). Na korejskou žádost vyslala Čína k potlačení povstání roku 1894 vojska a podle podmínek dohod vypracovaných v roce 1885 s Čínou se i Japonsko rozhodlo do Koreje vyslat své jednotky. Čína dala poprvé oficiálně na vědomí Japonsku, že Korea je vazalskou zemí Číny. Japonci vnesli požadavek, aby Korejci za japonského dohledu provedli zásadní reformy ve své správě. Když Číňané odmítli spolupracovat, vyústil spor ve válku a v bojových akcích byly moderní a dobře vedené ozbrojené síly Japonska vždy úspěšné. Brzy dosáhly převahy a potopily severní flotilu čínského námořnictva. Boje skončily v březnu 1895. V dubnové dohodě v Šimonoseki byly stanoveny velmi tvrdé podmínky. Byly vyplaceny vysoké reparace, Liaotungský poloostrov, Tchaj–wan a Peskadorské ostrovy byly postoupeny Japonsku a Číňané byli nuceni přiznat Japoncům obchodní výsady v čínských přístavech. Okupace Tchaj–wanu umožnila Japonsku nabýt počátečních zkušeností s mocenskou vládou a řízeným vývojem. Korea byla vymaněna z čínského vazalského řádu a byla prohlášena za nezávislou. Brzy intervenovaly Francie, Německo a Rusko, aby přinutily Japonsko vrátit Liaotungský poloostrov Číňě, čímž se otevřel prostor pro politické třenice mezi Japonskem a Ruskem v Koreji a Mandžusku.Ue – nahoru
nahoru