PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Katana

 

Japonsko si svou skromnou účastí v první světové válce zvýšilo mezinárodní prestiž a vypracovalo si vlastní pozici v Asii a Tichomoří. Zapojení západních velmocí do války v Evropě dalo Japonsku příležitost k obsazení bývalých německých koloniálních držav v Číně a Tichomoří a možnost vyvolat tlak na Čínu, aby postoupila další území Japonsku. Do války Japonsko vstoupilo jako spojenec Anglie, ale po většinu času se omezovalo pouze na obsazení německých držav.

Dne 23. srpna 1914 vyhlásilo Japonsko válku Německu. V listopadu 1914 dosáhlo kontroly nad německými državami v Šan–tungu a nad německými tichomořskými ostrovy. V roce 1915 nutila japonská vláda v tajných 21 požadavcích Čínu, aby se poddala japonské nadvládě nejen v Šan–tungu, ale i v jiných částech Číny, v  Mandžusku a Mongolsku. Jakmile Čína požadavky zveřejnila, byly všeobecně odsouzeny v Číně i na Západě. Zkompromitovaly japonské imperiální ambice a postavily před ně vlnu čínského nacionalismu.

V roce 1918 bylo Japonsko přizváno jako jeden z "Velké pětky" na mírovou konferenci do Versailles, na níž byla uznána nadvláda nad Šan–tungem a bývalými německými tichomořskými ostrovy, a bylo mu přiděleno křeslo v radě Společnosti národů.

Zmatky doprovázející pád cara a bolševickou revoluci v Rusku zvýšily japonské vojenské ambice na zajištění nadvlády nad východní Sibiří. V červenci 1918 vyslalo Japonsko 75 000 vojáků, třikrát více než jeho spojenci, jako součást spojeneckých expedičních sil na Sibiř. Jakmile jednotky na Sibiř dorazily, nechtěli Japonci ustoupit mezinárodnímu požadavku na stažení a drželi svá vojska na Sibiři až do roku 1922.Ue – nahoru
nahoru